depozitum POMOCNÉ RUCE při veterině  MVDr. Jitky Tesaříkové

 V naší ordinaci poskytujeme ošetření a péči zvířatům bez domova již několik let. Je to práce časově i finančně náročná a neobejde se bez pomoci a spolupráce mnoha obětavých lidí. Díky nim vznikly i tyto stránky, které nám, jak doufám, umožní najít nový domov pro více opuštěných zvířat než doposud. Ačkoli nemůžeme pomoci všem, věřím, že každý zachráněný život má svůj význam.                                       

Navštivte naše nové stránky

https://www.pomocne-ruce.cz